top of page
Train Crossing Bridge
2222.png

תפיסות עסקיות מעוררות השראה

רותמים "חוכמה על-זמנית" לעסקים

כחלק מאסטרטגיית ההשקעה, אפיק-אנדוור מעניקה למובילי הארגון כלים עסקיים ומחשבתיים לכלכלת המשמעות: תפיסות ליצירת שינוי, מנועים להנעת האדם והארגון, מודלים עסקיים חדישים וכלים למדידת אימפקט הארגון על האדם וכוכב-הלכת

 <ארגוני מופת
  <כלכלת המשמעות
  <פיננסים לסטארטאפים
 <הגבולות הבאים של האנושות
bottom of page