top of page

ארגוני-מופת

פלטפורמת הרצאות-הדגל של אפיק, כוללת יותר מ 50 הרצאות וטרילוגיות מעוררות השראה ליזמים, מנהיגים, וארגונים במסעם למימוש התכלית הנעלה המובילה אותם.

התכנים מעניקים כלים מחשבתיים פורצי-דרך: תפיסות ליצירת שינוי, מנועים להנעת האדם והארגון, מתודולוגיות ליצירת מוצרים מופלאים והמפגש המרגש בין האדם לתכלית-חייו לאורך ההסטוריה האנושית

קיץ חם באפיק
 < פופולרים  |  כל ההרצאות

 יותר מ 50 הרצאות וטרילוגיות מעוררות השראה בנושאי  יזמות, ארגונים

 ואנשים המשנים את

נתיב ההסטוריה

Coming Soon
In Royal Dress
New Project (20).png

"אנו מעוררים השראה בקרב 'אנשי המחר' בכדי להניעם לבנות ארגונים המשנים

את נתיב ההסטוריה האנושית"

- ייעודה של אפיק -

יישוב כוכב-הלכת מאדים,

השבה לחיים של מינים נכחדים וחיי-אלמוות לאדם:

 אנשים דגולים ומיזמי-מופת משכתבים את ההסטוריה האנושית

bottom of page