top of page
Financial plan 1
Financial plan logo

 תוכנית פיננסית

לתרגם את החזון היזמי למספרים

תוכנית פיננסית של חברת הזנק היא הרבה יותר מכמה שורות הכנסה ורווח. זוהי תוכנית מורכבת הכוללת מושגים בצמיחת משתמשים, גדילה ויראלית, הכנסות מתחדשות ועוד שלל מושגים ייחודיים לתעשיית הזנק.
 זו הסיבה מדוע תוכניות אלו נכתבות בידי היזמים עצמם המכירים כל נתיב בארגון אותו הם מעוניינים להקים. ההרצאה בוחנת את אתגרי היסוד בצמיחה, רווחיות והפסד העומדים בפני חברות הזנק.
יכול גם לעניין אותך
bottom of page