top of page
traffic_city_speed_131850_2048x1152.jpg
gtm logo

גו טו מרקט

100 ימים ראשונים של חדירה לשוק חדש

כיצד שפך ביוב העובר במרכז כפר משפיע על ערוצי ההפצה של חברת שליחויות?

היכן ממוקמים הלקוחות של חברת אינטרנט בתוך מטרופוליטן שוקק חיים?

וכיצד אמונות תפילות בדבר כישוף יכולות לנתב מחדש את מערך ההלוואות בחבל ארץ שבדרום אמריקה?

אלו הם רק חלק מהגורמים המופלאים המשפיעים על ארגון המנסה לחדור לשוק. בהרצאה מרתקת זו נבחן את ארבעת הצירים המרכזיים והפעולות אותן מבצע עם כניסתו לטריטוריה חדשה.

יכול גם לעניין אותך
bottom of page