top of page
Mankind BG (2).jpg
Mankind BG (2).png

THE EPIC MOVEMENTS SHAPING  OUR WORLD

האנושות

התנועות הגדולות המעצבות את עולמינו

90 דקות/פרק |  עברית/אנגלית |  6 פרקים

כיצד סחר בחיטה, בממלכת שומר הקדומה, הביא ללידתו של הכסף?

כיצד גילויה של אבק השריפה פרץ את הדרך למסעות החלל?

ואיך פיתוחה של הבליסטרה, מכונת המלחמה הקטלנית, סללה את הדרך לעולם בו בני אדם ומכונות חיים זה לצד זה? ​

 

כסף. מלחמה. מכונה. אנרגיה. שפה. מחסה. אלו הן התנועות המשמעותיות ביותר בהסטוריה האנושית, המאפשרות את עולמינו ואת הכלכלה האדירה בכל הזמנים, בה אנו חיים ופועלים

פרקים במיני סדרה

bottom of page