top of page
India2.jpg
New Project (20).png
banner 27 january (16).png

כסף

כיצד הפך כסף למנוע הצמיחה של האנושות

מאלומות החיטה בשומר העתיקה, דרך מטבעות הכסף של האימפריה הרומית ועד למטבע וירטואלי אותו כורים אלפים בחדרי-מחשב חשוכים, בערבות אפריקה ענייה. כסף הפך אותנו משבטים פראיים של ציידים-לקטים, לחברות עירוניות מתקדמות המנהלות כלכלת-מסחר מופלאה.

ההרצאה בוחנת את התפתחותו של הכסף, ובעקבותיו הקפיטליזם, ואת השפעותיהם על עולמנו בעתיד הנראה לעין.

יכול גם לעניין אותך
bottom of page