top of page
ee.jpg
banner 27 january (21).png

ארגון מחדש

הצצה עמוקה אל נבכי העסקים החדשים 

הנוף העסקי משתנה במהירות, מתאים עצמו לתנודות בחברה ולאתגרים של אורח החיים המודרני. חברות הזנק ו'ארגונים חדשים' נמשנים את זהותם והופכים ליותר מסתם מקום עבודה: אלו הן ספינות ענק המונעות על ידי תפיסה בה האדם נח במרכז הכל.

מעבודה בתאים מבודדים ותחת הנהלה נוקשה, לארגונים הוליסטים. ארגונים המעצימים את לקוחותיהם ועובדיהם לאור ייעוד נעלה ויוצרים מעגלים של שפע וערך לכל הנקרה בדרכם. 

יכול גם לעניין אותך
bottom of page