top of page
Mankind-to-Mars-Slider.jpg
pioneer logo

החלוץ

כיצד אנשים דגולים מעצבים במו-ידם 

את ההיסטוריה האנושית

ארנסט שאקלטון מוביל 27 אמיצים אל המחוזות הקפואים של אנטרטיקה, על גבי  ה"אנדורנס" המופלאה. הם ישובו כעבור שנתיים, לאחר ששרדו בעור שיניהם ומיפו את המעבר הסמוי ליבשת הקפואה.

 החלוצים פוסעים ראשונים. בתעוזתם לגלות ארצות חדשות, לשבור תפיסות קיימות ולחקור מדע חדש, הם הופכים לגיבורי תרבות האדם ומותירים חותם עמוק על ההיסטוריה האנושית.   

יכול גם לעניין אותך
bottom of page