top of page
coffee-1_wide-c9c7c514782eb82c6a50b0ff41
New Project (20).png
problems logo

בעיה=הזדמנות

בעיות כואבות הן תמיד הזדמנויות עסקיות

שני אפריקאים מחליטים להפוך אגוזי מקדמיה ל"זהב טהור" ומצילים את החקלאות שלה יבשת הגוועת של אפריקה.

בדרכם הנאצלת, הם גורמים למאות אלפי חקלאים לשגשג, אך גם בונים אימפריה פיננסית אדירה. 

בעיות הן לב ליבה של העשייה היזמית. איתור הבעיה והבנת הכאב שהיא יוצרת בחייהם של בני אדם, חושפת הזדמנויות עסקיות עצומות שאיש עדיין לא מינף.

יכול גם לעניין אותך
bottom of page