top of page
Hindu Celebration
banner 27 january (1).png

סוסייטי

כיצד טכנולוגיה תבלום את התפוררות

החברה האנושית 

בגטאות מוכות-העוני של סאו-פאולו, עסקים זעירים מפעילים מיקרו-בנק על מכשיר הסמארטפון שלהם. 

שני אפריקאים מחליטים להפוך אגוזי מקדמיה ל"זהב טהור" ומצילים את החקלאות של יבשת גוועת.

 

טכנולוגיה מתקדמת ויזמים המונעים על ידי יעוד-נעלה, הם כל מה שעומד אל מול ההתפוררות הבלתי-נדלית של החברה האנושית

יכול גם לעניין אותך
bottom of page