top of page
War Background
New Project (20).png
War logo

מלחמה

עשרת אלפים שנה של קידמה

מהחנית אל האש.

מן האש אל סוס המלחמה.

מן הכרכרה לאייל הניגוח.

מאייל הניגוח אל אבק השריפה ואל המלחמה המודרנית האופפת את העולם בכל עשור.

מלחמות האדם היו תמיד מאיץ של טכנולוגיה וקידמה. תקופות בהן יזמים, ממציאים וארגונים מזנקים קדימה ומושכים עימם את האנושות כולה. זינוק של רפואה, תקשורת, תעופה, ותפיסות מחשבתיות פורצות דרך.

יכול גם לעניין אותך
bottom of page